Haalt u voldoende ‘moeilijk plaatsbare’ mensen in huis? Wilt u eigenlijk wel mensen met een ‘afstand tot de arbeidsmarkt’ in dienst?

Deze vragen slaan natuurlijk nergens op. Mensen met een arbeidsbeperking, met een leerachterstand of langdurig werkzoekenden verdienen gewoonweg zinvol werk. Uw bedrijf verdient een volwaardig resultaat van hun inspanningen.

In overleg met de instanties hebben wij erover nagedacht hoe wij dat ook voor uw bedrijf kunnen realiseren.

Sijsner maakt werk van participatie

De Participatiewet van 2015 heeft oude regels over Wajongeren, Werk en bijstand, Sociale werkvoorzieningen vernieuwd. Maar niet per sé simpeler gemaakt  . . .

Sijsner maakt werk van uw rol in participatie. Dat kan op twee manieren:

  • U laat ons de selectie, plaatsing en begeleiding van een groep medewerkers in uw bedrijf verzorgen
  • Het werk uit uw bedrijf dat door deze werknemers gedaan kan worden, besteedt u aan ons uit

 

Goede begeleiding, volwaardig resultaat

Arbeidsgehandicapten verdienen een veilige werkomgeving en een goede begeleiding. Mensen met een leerachterstand of langdurig werklozen verdienen een goede begeleiding en zonodig bijscholing. Onze aanpak sluit naadloos aan op de ondersteuningsmaatregelen van de overheid. Zo kan ook uw bedrijf zijn rol pakken.